DEXAN WWW: www.dexan.com.pl
dexan@dexan.com.pl
Informacje kontaktowe
Osoba kontaktowa: Borys Bojańczyk
Ulica: Św. Antoniego 19
Kod pocztowy: 87-800
Miasto: Włocławek
Województwo: Kujawsko-pomorskie
Kraj: Poland
Telefon komórkowy: 608 554 488